חדשות המרכז הרפואי

חדשות המרכז הרפואי

המרכז הרפואי שיקומי 'רעות' תל אביב – ביה"ח השיקומי הראשון והיחיד בארץ שהוכר להתמחות על במינהל רפואי

המרכז הרפואי שיקומי 'רעות' בתל אביב הוכר להתמחות על במינהל רפואי על ידי משרד הבריאות. ההכרה אושרה בהמשך להמלצת המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית והינה הכרה מלאה.
בעקבות קבלת אישור זה, הופך המרכז הרפואי שיקומי רעות תל אביב לבית החולים הראשון והיחיד המוכר להתמחות על במינהל רפואי, מבין כלל בתי החולים השיקומיים והגריאטריים בישראל.
ההמלצה על הענקת האישור ניתנה לאחר שהמרכז הרפואי שיקומי רעות עמד בכל הקריטריונים המחמירים לבחינת התאמתו להכשרת מתמחים במינהל רפואי.
בראש המחלקה להתמחות על עומד ד"ר דב אלבוקרק, מנהל המרכז הרפואי שיקומי רעות וכסגן המחלקה להתמחות על משמש ד"ר דוד דביר, המכהן כסגן מנהל המרכז הרפואי שיקומי רעות.
רופאים מומחים בעלי תואר שני במינהל מערכות בריאות זכאים להגיש מועמדות, זאת לאחר עמידתם בקריטריונים שקבעה המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית. תקופת ההתמחות אורכת שנתיים ובמהלכה נדרשים המתמחים לעמוד במבחנים.
יודגש, כי התמחות על במינהל רפואי הינה תנאי הכרחי כיום לאיוש תפקידים בכירים ובהם מנהל בית חולים כללי וסגן מנהל בית חולים כללי.
רופאים שייבחרו להתמחות במרכז הרפואי שיקומי רעות, ייחשפו לכלל עבודת ההנהלה ויהיו שותפים לאתגרים המרתקים שהנהלת בית החולים מתמודדת איתם בהיבטים רבים ומגוונים, ובהם: קידום איכות, בטיחות הטיפול וחווית המטופל, קידום ופיתוח הסגל הרפואי והתרבות הארגונית, עמידה באתגרים הכלכליים וביסוס האיתנות הכלכלית, פיתוח יחסי הגומלין ומיזמים עם קופות החולים ומבטחים נוספים, יזמות רפואית ופיתוח שירותים חדשים, קידום הפעילות המחקרית והאקדמית, פיתוח תשתיות המרכז הרפואי ועוד.
ד"ר דב אלבוקרק: "בית החולים נכנס למועדון יוקרתי בו חברים עד היום מספר מועט של בתי חולים כלליים.  מדובר בהתקדמות אקדמית נוספת ומשמעותית, המצטרפת לסינוף המלא שלנו לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. אנו שמחים לקחת חלק בפיתוח העתודה הניהולית של מערכת הבריאות בישראל".