מן התקשורת

מן התקשורת

עיתון "ישראל היום", 1.3.16

תרומת בני הזוג ד"ר מרים ושלדון אדלסון עבור בניית האגף האמבולטורי החדש