מן התקשורת

מן התקשורת

מקומון "ידיעות ירושלים" דצמבר 2015

תערוכת "אין מגבלה לאהבה" בה נחשפים צעירות וצעירים בעלי מוגבלות במטרה להעביר את המסר כי לכולם הזכות הבסיסית השווה ליהנות מזוגיות