מן התקשורת

מן התקשורת

5.12.17: מתוך: תכנית הרדיו כבוד העו"ד ברדיוס – ראיון של עו"ד טומשין עם מנהל בית החולים השיקומי רעות תל אביב, ד"ר דב אלבוקרק

5.12.17: מתוך: תכנית הרדיו כבוד העו"ד ברדיוס – ראיון של עו"ד טומשין עם מנהל בית החולים השיקומי רעות תל אביב, ד"ר דב אלבוקרק