ד"ר פלורטה ארונוביץ בר

ד"ר פלורטה ארונוביץ בר

דר פלורטה ארונוביץ בר

רופאת שיקום במח' שיקום ה', אגף אשפוז יום שיקומי ומרפאות חוץ :
ד"ר פלורטה ארונוביץ בר
אוניברסיטה:
אוניברסיטה לרפואה ורוקחות, רומניה
מומחיות:
מומחית ברפואה פיזיקאלית ושיקום
חברות באיגודים מקצועיים:
חברה באיגוד הישראלי לרפואה פיזיקאלית ושיקום